سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
دبستان پسرانه مبین

مدرسه ابتدایی مبین از سال 1379 در زیر بنای 200 مترمربع و حیاطی به وسعت تقریبی 100 مترمربع فعالیت خود را آغاز کرد. این فضاها به مرور گسترش یافتند تا اینکه در سال 1385 با همت و سرمایه زنده یاد مرحوم مهندس مسعود فرهنگ ترجمان، بنایی زیبا برای دانش آموزان ابتدایی ساخته و به بهره برداری رسید.
این بنا از همان سال تا پایان سال تحصیلی 92-1391 در اختیار گروه دوم دانش آموزان پسرانه مبین قرار داشت. از ابتدای سال تحصیلی (93-1392) سومین گروه از دانش آموزان مبین وارد این فضا شدند.
 

گروه سوم از دانش آموزان مبین 27 نفر هستند که در سال تحصیلی جاری (94-1393) در پایه اول ابتدایی مشغول شده اند.
 

عکسهای این گروه را می توانید در آلبوم تصاویر ببینید.
طراحی وب سایت © آبادیس